{Extensions(for: 'head'} {Extensions(for: 'body'}

Tämä on Nelituulia Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §9 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.11.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Nelituulia Oy, Lummintie 3 B 3, 90460 Oulunsalo. Juha Mulari, juha.mulari@nelituulia.fi, 040-769 1192.

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat henkilöt, jotka ovat tehneet tilauksen, tai rekisteröityneet verkkokaupan käyttäjiksi tilausta tehdessään tai erikseen. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakasuhteen ja tilausten hoitamiseen sekä mahdolliseen markkinointiviestintään.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  • nimi ja osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista
  • asiakkaan valitsema toimitus- ja maksutapa

5. Rekisteröidyn oikeudet

Kyselyt ja pyynnöt voi lähettää osoitteeseen juha.mulari@nelituulia.fi.

5.1. Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot

5.2. Hänellä on oikeus pyytää oikaisemaan rekisteröityä koskevat virheelliset tiedot.

5.3. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

5.4. On oikeus pyytää tietojen poistamista jos tietojen säilyttäminen ei ole tarpeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kun asiakas tilaa nettisuklaa.fi -verkkokaupastamme tai rekisteröityy verkkokaupan käyttäjäksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille kuin verkkokauppaohjelmiston ylläpitäjälle.

Käytämme Pulse247 Oy:n MyCashflow-verkkokauppaohjelmistoa.  Pulse247 suosii palvelujentarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Yritys käyttää myös sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle.

EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Pulse247 huolehtii tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojen luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kun laki sitä vaatii.

9. Tietojen käsittely

Nettisuklaan tietoja käsittelee rekisterinpitäjä. 

10. Tietojen säilyttäminen ja suojaus

Tietoja säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.

11. Verkkokaupan evästeet

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivustojamme ja -palveluitamme käytetään. 

Voit sallia tai kieltää evästeiden käytön käyttämäsi selaimen asetuksista. Useimmat selaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme ja -palvelumme toimivuutta.